Săptămâna Mare: Dragoste supremă

Săptămâna Mare: Dragoste supremă

  |  

VINEREA neagră

Context:

• Condamnarea Domnului Isus de către Sinedriu și Pilat – Matei 27:1-2, Marcu 15:1-5, Luca 22:66-71

• Moartea lui Iuda – Matei 27:3-10

• Domnul Isus judecat de către autoritățile romane/Pilat și Irod – Matei 27:15-31, Marcu 15:1-20, Luca 23:6-12(la Irod), Ioan 18:28-38

Rugăciune:

• să cerem să avem un duh de recunoștința față de aceste patimi și dragoste față de Cristos

• să cerem să învățăm să ne iubim vrăjmașii așa cum a făcut Domnul Nostru (Luca 23:34)

• să ne smerim înaintea Domnului, și orice duh de mândrie să fie făcut fără putere în viața noastră

• să umblam în lumina adevărului Său, pentru a trăi în sfințenie – Ioan 18:37

Context:

• Domnul Isus dus pentru a doua oară în fața lui Pilat- Isus sau Barabás? Luca 23:13-25

Rugăciune:

• Ce alegi – Barabás sau Domnul Isus?

• Să ne rugăm pentru a alege să trăim cu Isus și să dăm la o parte tot ce este firesc

Context:

• Răstignirea Domnului – Patimile Lui sunt sfinte, pentru că Cel care le-a răbdat e Sfânt, ele sunt prețul cu care Domnul a răscumpărat omenirea din robia păcatului. Matei 27:32-56, Marcu 15:21-41, Luca 23:26-49, Ioan 19:17-30.

Rugăciune:

• să ne rugam și să recunoaștem că în tot procesul răstignirii Isus s-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu, Domn al Domnilor. Să-l întronpm ca Domn peste viața noastră, familie, biserică, peste întreaga lume.

• să ne rugăm și să încredințăm Domnului ființa noastră și tot ceea ce trăim – așa cum a zis Isus: “Tata în mâinile Tale îmi încredințez duhul” (Luca 23:46).

• să ne rugăm ca să împlinim toate lucrurile până la deplinătatea lor.

Context: “… s-a isprăvit” (Ioan 19:30)

Rugăciune:

• să ne pocăim ca tâlharul care a înțeles că Isus era răstignit pe nedrept (Luca 23:42-43)

• să aducem mulțumiri pentru faptul că putem avea intrare liberă la Tronul Harului.

Context: “îndată perdeaua dinăuntru Templului s-a rupt în două, de sus până jos…(Matei27:51-53)

A fost o vineri întunecată pentru că: soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, dar în același timp a fost și o vineri luminată pentru că e luminată de iubirea Mântuitorului pentru cei pierduți, El Cel ce este Iubirea Însăși.

Dă vorba mai departe:

Valorile noastre

Suntem o comunitate de credincioși autentici în trăire și creativi în exprimare, pășind dincolo de ziduri!

Ești binevenit în fiecare duminică de la ora 10! Vino pentru un timp de închinare având ca fundal muzică creștină contemporană, ascultă un mesaj despre Dumnezeu și neapărat rămâi la o cafea după, pentru un timp de părtășie cu noi.

Vizitează-ne duminica viitoare, la 10!

Splaiul Tudor Vladimirescu 16A, Timișoara (În zona Piața Maria, lângă Univ. de Medicină-Farmacie)