Săptămâna Mare: Frângere

Săptămâna Mare: Frângere

  |  

JOI

Context: Sărbătorirea Paștelui = euharistia/legământul cel nou – Matei 26:28

• Descoperirea vânzătorului – “cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde.” – Matei 26:23

• Înștiințarea ucenicilor și a lui Petru – Matei 26:34

• Rugăciune pentru ucenici – Ioan 17:1-26

• Ghetsimani – Luca 22:44, Marcu 14:32-41, Matei 26:36-45

• Arestarea Domnului Isus -Matei 26:47-56, Marcu 14:43-50, Luca 22:47-53, Ioan 18:1-11

• Judecarea Domnului Isus:

• la Ana – Ioan 18:13, 14, 24

• la Caiafa, marele preot – Matei 26:57

• la Sinedriu – Matei 26:59-68

• lepădarea lui Petru – Matei 26:69-75, Marcu 14:66-72, Luca 22:55-61, Ioan 18:16-27

Rugăciune:

• mulțumire pentru Legământul cel Nou,

• rugăciune pentru unitate în biserică – ca toți să fie una – Ioan 17:21-26,

• rugăciune pentru a nu cădea de oboseală/să fim treji, umplere cu Duhul Sfânt,

• în momente grele să nu fugim, să nu ne risipim, ci să stăm unul lângă altul în

unitate, să ne ridicăm, să ne sprijinim,

• să nu fim judecători! Doar Domnul poate judeca! Dacă am judecat să ne cerem iertare!

• nu îți trăda frații, surorile – nu bârfi, nu te certa, nu te mânia, nu dezbina, nu fii gelos (Gal. 5:19-21).

Dă vorba mai departe:

Valorile noastre

Suntem o comunitate de credincioși autentici în trăire și creativi în exprimare, pășind dincolo de ziduri!

Ești binevenit în fiecare duminică de la ora 10! Vino pentru un timp de închinare având ca fundal muzică creștină contemporană, ascultă un mesaj despre Dumnezeu și neapărat rămâi la o cafea după, pentru un timp de părtășie cu noi.

Vizitează-ne duminica viitoare, la 10!

Splaiul Tudor Vladimirescu 16A, Timișoara (În zona Piața Maria, lângă Univ. de Medicină-Farmacie)