„Advent: Pace” – Pică Mengher. Închinare: Ana Kui (04.12.2022)

  |  

Azi e a doua duminică de Advent: Se aprinde Lumânarea Betleemului (violet) ea reprezintă Pacea adusă în lume prin venirea Prinţului Păcii, Isus Christos.

Mesaj: Pică Mengher. Închinare: Ana Kui. Luăm împreună și Cina Domnului.

Sursa păcii e în Dumnezeu. Pacea dată de Dumnezeu e mult mai puternică decât circumsțantele vieții. În orice greutate, El îți dă pace.

Pacea va stârni și împotrivire. Isus spune ca nu a venit să aducă pace, ci sabie. Nu vei avea o pace cu oricine/orice, ci pacea lui Dumnezeu va însemna împotrivire din partea lumii. Nu suntem chemați să fim oameni conflictuali, dar trebuie să-L mărturisim pe El.

Isus ne îndeamnă, în orice casa vom intra, să spunem că pacea să rămână peste acea casă. Până și salutul creștin transmite ceva: Pacea Domnului. Și Isus i-a salutat cu Pace vouă pe ucenici.

Matei 2:1-6: După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.’”

Mica 4:1-3: În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război.

Ioan 14:27: Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

Ioan 16:33: V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

Subiecte: | | | |

Dă vorba mai departe:

Valorile noastre

Suntem o comunitate de credincioși autentici în trăire și creativi în exprimare, pășind dincolo de ziduri!

Ești binevenit în fiecare duminică de la ora 10! Vino pentru un timp de închinare având ca fundal muzică creștină contemporană, ascultă un mesaj despre Dumnezeu și neapărat rămâi la o cafea după, pentru un timp de părtășie cu noi.

Vizitează-ne duminica viitoare, la 10!

Splaiul Tudor Vladimirescu 16A, Timișoara (În zona Piața Maria, lângă Univ. de Medicină-Farmacie)